Đảng - Đoàn thể

Chi nhánh NHPT Tuyên Quang tham dự Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

Ngày 22/7/2021 Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ngày 23/07/2021   |Xem tiếp
Khách online:1106
Lượt truy cập: 9439653