17/04/2018 16:20
Xem với cỡ chữ

Thêm chính sách ưu đãi về vốn đối với ngành nghề nông thôn và làng nghề

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn.

Theo Nghị định này, các hoạt động ngành nghề nông thôn được áp dụng chính sách phát triển bao gồm chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; xử lý, chế biến, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn; sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thuỷ tinh, dệt may, sợi, thêu, ren, đan lát, cơ khí nhỏ; sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh; sản xuất muối và các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn.
Đối với các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả thuộc các ngành nghề nói trên, Chính phủ cho phép hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư công, được áp dụng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đồng thời được ưu tiên vay vốn từ các tổ chức tín dụng, Quỹ quốc gia về việc làm, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia theo quy định của pháp luật.
Như vậy, tiếp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, sự ra đời của Nghị định số 52/2018/NĐ-CP đã tạo thêm một cơ chế ưu đãi về vốn quan trọng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và làng nghề.
Được biết, ngoài các cơ chế ưu đãi về vốn nói trên, theo quy định tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP của Chính phủ, nhiều dự án thuộc lĩnh vực này cũng được ưu tiên sử dụng vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, bao gồm dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải, rác thải tại các làng nghề và một số dự án quy định tại mục II danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư kèm theo Nghị định số 32/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Ban CSPT

Tìm theo ngày :